ESO. Aprendre a conviure

ESO. Aprendre a conviure

Us proposem una dinàmica per afavorirl'autoconeixement i el coneixement dels companys. Muntareuuna mena de "cites ràpides" entre elsalumnes amb l'objectiu que coneguin el màxim d'informació els uns dels altres i, en acabat, vegin la gran diversitat de gustos i opinions que tenim.