Educació Primàrial Bons hàbits: Tinc cura de l'entorn

Bons hàbits: Tinc cura de l'entorn

Per tenir bons resultats en un concurs cal estar ben preparat. Comenceu amb una pluja d'idees sobre tot el que els alumnes saben sobre medi ambient i amplieu informació per mitjà d'enllaços recomanats. Un cop fet aquest treball d'investigació és l'hora del «<em>Quiz</em> ambiental» un joc de preguntes i respostes ràpides per demostrar el que saben i divertir-se.