Educació Primària. Resolució de problemes matemàtics

Analitzem les fases de resolució de problemes

Dinàmica destinada a reflexionar i compartir el procés queseguim per resoldre un problema matemàtic. Lafinalitat d'aquesta activitat no és el resultat sinó serconscients de les fases i les estratègies que emprem per arribar-hi.