Educació Primària. Pla Accio Tutorial

Educació Primària. Pla d'Acció Tutorial. Habilitats d'estudi

Us proposem una activitat de reflexió individual i en grup que té l'objectiu d'ensenyar als alumnes què han de tenir en compte a l'hora d'estudiar pel que fa a les condicions físiques però també a les actituds i hàbits personals.