Educació Primària. La curiositat

Qui ha dit “Mèu”?

Sense la curiositat, la ciència, la tècnica i el progrés no existirien... Aquesta activitat consisteix en fer una representació teatral d'un conte rus sobre la curiositat. La finalitat és que els infants reflexionin sobre la curiositat com a conducta i que pensin exemples de casos en què ells mateixos o altres persones han actuat moguts per la curiositat.