Educació Primaria. Estrategies de lectura eficaç

Estratègies per a una letura eficaç

Queels nens i nenes tinguin un ritme de lectura i un nivell de comprensió adequatsés determinant per al seu rendiment escolar itambé perquè se sentin motivats per la lectura,ja sigui per aprendre o com a font de gaudi.En aquestrecurs et presentem una recopilació de diferentsestratègies de lectura que, com a docent, pots posar enpràctica a l’aula i així ajudar elsnois i noies a potenciar les seves habilitats adoptant processos delectura més efectius.