Educació Primària Educar amb música

Treballem els atributs del so

Activitatsper crear situacions d'aprenentatge que ajudin els nens i nenes a distingirels atributs del so (altura, durada, intensitat i timbre) millorant lacapacitat de percepció i la seva sensibilitat per la música.