Educació Primària. Dia Mundial dels Drets Humans

Educació Primària. Dia Mundial dels Drets Humans. Drets humans, necessitats bàsiques i dignitat humana

Amb els alumnes de Primària us suggerim que feu una dinàmica en tres parts, L'activitat té l'objectiu de posar en relació les necessitats i els drets humans per tal d'ajudar els alumnes a entendre per què garantir les necessitats fonamentals de les persones és tant important per poder garantir la seva dignitat.