Educació Primària Comprensió lectora

Club de lectors motivats

Proposta per fomentar el gust per llegir entre els alumnes i ensenyar-los a reflexionar sobre el que llegeixen per mitjà d'un club de lectors. La dinàmica inclou diverses idees per fer abans, durant i després de les lectures.