Educació Primària. Afrontar els canvis

Reflexionant sobre el canvi i la incertesa

Activitatd'autoreflexió per a que els alumnes analitzin quines situacions de canvi hanviscut en el passat i com les han superat. D'aquesta manera, prendranconsciència dels recursos i valors personals de què disposen per enfrontar-se anous canvis amb més confiança.