Educació Infantil. Viure en ordre

Educació Infantil. Viure en ordre. El robot desprogramat

En la vida dels infants l’ordre és indispensable per al seu desenvolupament ja que el seu món ha d’estar ordenat per poder ser comprès. Per ensenyar-los la importància d’endreçar les seves coses treballeu a classe un conte que els ensenyarà que ser ordenats demostra que valorem el que tenim i la resta de persones amb les que convivim.