Educació Infantil. Salut i activitat física

Activitat física individual o en companyia

És important que engresquem els infants a practicar activitat física amb regularitat. Us proposem una dinàmica per a que els alumnes pensin quines activitats fan habitualment i també quines no fan i podrien fer. Els demanarem que les expliquin a tots els companys i que les dibuixin per fer-ne un mural. A més, les classificarem segons si són activitats que es poden fer individualment, amb amics o amb la família.