Educació Infantil. Pensament deductiu

Com funciona el pensament?

Us proposem una activitat perquè expliqueu als nens i nenes en quèconsisteix el raonament deductiu i com establint relacions entre conceptes s'arriba a deduccions lògiques, tot a partir d'exemples gràfics, fotografies, dibuixos, cartolines... perquè resultin idees comprensibles per als alumnes.