Educació Infantil. Identitat Digital

Prevenció davant de possibles continguts nocius

Quanels nens i nenes són petits la seva activitat a Internet és limitada. Tot iaixí, com a mers consumidors, estan exposats a continguts que no sempre sónadequats per a ells. Us donem un seguit de consells perquè fomenteu que elsinfants, ja des d'edats primerenques, adoptin una actitud responsable envers lainformació que reben a Internet.