Educació Infantil. Estrategies de lectura eficaç

Fem una amanida de contes

Una"amanida de contes" és una tècnica demotivació lectora que consisteix en barrejar parts dediferents contes per crear-ne un de nou. Aquest recurs estàpensat per ajudar-te a fer que els alumnes es sentin atrets per lalectura com a font de gaudi i de creativitat.Com a punt departida escollirem els contes que més agradin als nens inenes, per a la qual cosa prèviament els hauran d'explicarals companysi triar-los. A partir d'aquí començareu a ferun conte nou.