Educació Infantil. Entenent i practicant el concepte "maker"

Entenent i practicant el concepte maker

La definició de moviment <em>maker</em> podria entendre's com la generació digital que crea cosesfísiques enlloc de píxels. És un concepte lligat a la definició <em>Do It Yourself</em> (DIY) o “fes-ho tu mateix”. <br />En aquesta activitat us suggerim que expliqueu als nens i nenes en què consisteix aquest corrent i que els animeu a fer una creació amb diferents objectes com ara CDs, DVDs, peces d'ordinador reciclades, dibuixos o imatges digitals, etc.