Educació Infantil. Eficiència energètica

Estalviar energia sense sortir de l'escola

Dinàmica que consisteix en recórrer les instal·lacions del centre amb els nens inenes per tal que coneguin com s'hi gestiona l'energia i pensin ideesper estalviar-ne.