Educació Infantil Educar amb música

Música i esquema corporal

Seqüència per dedicar una sessió d'activitatsdestinades treballar l'autoconeixement de l'esquema corporal i les parts delcos a través de la música. El mateix model es pot aplicar per desenvolupar altressessions d’educació musical.