Educació Infantil. Col·laborar

Per què no col·laborem enlloc de competir?

Activitat per fer reflexionar els alumnes què senten quan cooperen amb els altres nens i nenes. Consisteix a jugar al joc de les cadires però enlloc que un nen o nena es quedi sense lloc cada vegada que para la música, els altres han de deixar-lo seure a la falda per fer-li un lloc. A partir de l'activitat, es convida als infants a reflexionar i expressar les emocions que han sentit amb el joc.