Educació Infantil Bicicleta

Fem una bicicleta a classe

Activitat perquè els nens i nenes d'Educació Infantil parlin sobre anar en bicicleta i els aspectes de seguretat que han de tenir en compte quan hi van. Es proposa dur a terme un diàleg a l'aula després de veure dos vídeos i, després, aprendre com es diuen les parts d'una bicicleta i alguns senyals de trànsit fent un dibuix entre tots.