Educació Infantil. Aprenentatge intergeneracional

Generacions: aprendre i ensenyar

Prepareu una visita dels avis a l'escola amb els vostres alumnes. Tant a l'hora de preparar el que faran com després que els avis els hagin visitat, conduïu els alumnes perquè reflexionin sobre el que poden aprendre dels seus avis i el que ells els poden ensenyar.