Educació Infantil. Aprendre a conviure

Infantil. Aprendre a conviure

Amb aquesta activitat ajudaràs els alumnes aconèixer-se millor ells mateixos i a identificar les sevespròpies característiques així com lesd’altres companys i persones a partir del treball de tresvalors: l'autoestima, la tolerància i la responsabilitat