Educació Infantil. Afrontar els canvis

Identificant emocions en processos de canvi

Activitatque consisteix en fer un llibre d'emocions per ajudar els infants a identificarel que senten davant d'una nova situació com a pas necessari per aprendre agestionar els sentiments.