Cultura emprenedora ESO

Es neix emprenedor o s'aprèn a ser emprenedor?

Activitat orientada a fer que els alumnes cerquin informació sobre lescaracterístiques d'una persona emprenedora, reflexionin sobre quinesd'aquestes qualitats tenen i elaborin activitats per millorar les queconsideren més importants.