Llibres de text

Torna al llibre anterior
Quadern d'exercicis per reforçar els continguts ortogràfics de la llengua catalana.
Sinopsi: 
Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinades a reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r cicle d'ESO. Les activitats ofereixen models de resolució amb l’objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l’alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Índex: 
• s sorda / s sonora • grafies de la s sorda i la s sonora (normes ortogràfiques) • grafies de la s sorda (sufixos -assa, -essa, -issa, -ussa; -ança, -ença) • -ç (adjectius: -aç, -iç, -oç); -s (adjectius: -ís / -dís, -ós) • ca, co, cu, que, qui (formes verbals) • qua, quo, qüe, qüi • per què / perquè • a l’hora, alhora; a les hores, aleshores
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari