Llibres de text

Torna al llibre anterior
Quadern d'exercicis per reforçar els continguts ortogràfics de la llengua catalana.
Sinopsi: 
Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinades a reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r cicle d'ESO. Les activitats ofereixen models de resolució amb l’objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l’alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Índex: 
• r, rr, -r (normes ortogràfiques) • formes verbals amb r • haver de + infinitiu, acabar de + infinitiu, arribar a + infinitiu • dígrafs • hiats • diftongs decreixents • diftongs creixents • separació de síl·labes de mots compostos i amb prefixos • numeració: cardinals, ordinals, decimals i fraccionaris • prefixos amb valor numèric • quantitatius variables i invariables
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari