Llibres de text

Torna al llibre anterior
Quadern d'exercicis per reforçar els continguts ortogràfics de la llengua catalana.
Sinopsi: 
Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinades a reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r cicle d'ESO. Les activitats ofereixen models de resolució amb l’objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l’alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Índex: 
• s sorda / s sonora • grafies de la s sorda i la s sonora (normes ortogràfiques) • grafies de la s sorda (sufixos -assa, -essa, -issa; -ança, ença) • qua, qüe, qüi, quo • ga, go, gu, gue, gui (diferent de güe, güi) • ja, jo, ju, ge, gi (excepcions: -jecc-, -ject-) • accent diacrític • per què / perquè • h
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari