Llibres de text

Torna al llibre anterior
Quadern d'exercicis per reforçar els continguts ortogràfics de la llengua catalana.
Sinopsi: 
Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinades a reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r c'icle d'ESO. Les activitats ofereixen models de resolució amb l'objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l'alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Índex: 
· j / g, x / ix, ig / tx · j / g, tj / tg (normes ortogràfiques) · x / ix (normes ortogràfiques) · ig / tx (normes ortogràfiques) · gue, gui; güe, güi
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari