Batxillerat. Salvem els boscos

Batxillerat. Salvem els boscos

Els boscos primaris que queden al món estan amenaçats per pràctiques humanes, com l’avanç de la frontera agrícola i ramadera, la construcció de grans embassaments i altres infraestructures, l’extracció petrolera o la devastació de terrenys per a l’explotació minera o l’elaboració de fusta per a mobiliari i paper. Hi podem fer alguna cosa? En aquesta activitat els alumnes duran a terme un debat de posicions que el porti a analitzar la situació i buscar solucions.