Batxillerat. Resolució de problemes matemàtics

Resolució de problemes basats en enllaços

Amb aquesta activitat treballareu la concordança lògicaentre enunciat, pregunta i solució en un problemamatemàtic. Per a fer-ho, us proposem diferentsexercicis en què els alumnes hauran de plantejarproblemes matemàtics a partir de combinacions possibles d'enunciats, preguntes i resultats.