Batxillerat. Nadal al món

Cartografiem les tradicions nadalenques

En aquesta activitat us proposem que dueu a terme un treball de recerca sobre com es celebra el Nadal arreu del món. Distribuïu entre els alumnes, per grups, països o zones del món perquè puguin cercar les principals tradicions de cadascun. Un cop hagin fet el seu treball de recerca creeu un mapa a Google Maps on, cada grup, pugui referenciar la informació que ha treballat penjant enllaços, explicacions, vídeos, músiques o fotografies a cada país. La finalitat és construir un mapa del Nadal al món entre tots.<br />