Batxillerat. Matemàtiques recreatives

Matemàtiques: criptografia i seguretat

Dinàmica en equips basada en el xifratge deCèsar per fer que els alumnes treballin l'aritmètica i, com a pas final, reflexioninsobre l'existència de codis en diferents àmbits, la seguretat en lescomunicacions i a la Xarxa, etc.