Batxillerat Literatura de viatges

El viatge com a tema literari

En aquesta activitat es proposa que els alumnes cerquin informació sobre les característiques de la literatura de viatges com a gènere i obres de referència que s'hipoden inscriure. Entre tota la informació hauran d'establir una classificació dels diferents tipus de viatge literari (real, fantàstic, iniciàtic,oníric...) i, finalment, escriure un relat basat en algun d'aqueststipus de viatge.