Batxillerat. Lectura crítica

Les preguntes en la lectura crítica

Una de las tècniques més utilitzades per millorar la comprensió lectora és la formulació de preguntes. Us proposem una pauta organtizada en tres fases per practicar aquesta tècnica a classe, amb la idea que els alumnes siguin cada vegada més autònoms i adquireixin l'hàbit de fer-se preguntes després de llegir un text. Fer-ho els servirà per entendre millor el que llegeixen però també per fer-ne una interpretació crítica o treballar un comentari de text.