Batxillerat. La Presa de decisions

Batxillerat. Prendre decisions

En el seu dia a dia, els nois i noies més joves viuen situacions que els inciten a prendre decisions impulsives les quals fins i tot podrien comportar riscos per a la seva salut psicològica o física. És important, doncs, que davant d’aquesta mena de situacions els joves es parin a reflexionar. Per això els proporcionarem una pauta de presa de decisions en sis passes i els presentarem tres possibles casos en què un noi o noia es troba en el context d’haver de prendre una decisió que pot afectar la seva salut.