Batxillerat. Festival per les espècies en perill d'extinció

Festival per les espècies en perill d'extinció

Treball en què els alumnes hauran de cercar informació sobre espècies en perill d'extinció, descobrir-ne les causes i les conseqüències de la seva desaparció. Un cop hagin dut a terme la fase d'investigació, hauran de denunciar-ho a través d'alguna expressió artísitica de denúncia: un grafit, una cançó de hip hop, un vídeo amb la tècnica <em>stop motion</em> o una obra de teatre amb la tècnica "<em>Trencar la quarta paret</em>".<br />