Batxillerat. Enquesta sobre l'ús de les TIC

Enquesta sobre l'ús de les TIC

Perquè els nois i noies prenguin consciència sobre els usos i també sobre alguns dels perills de les TIC, us proposem que els involucreu en una "investigació social" que consisteix en fer una enquesta sobre l'ús que fan de les TIC els seus companys, analitzin els resultats i elaborin una presentació de les conclusions.