Batxillerat. Educar per a una vida saludable

Tècniques de relaxament

Les tècniques de relaxament i meditació requereixen que focalitzem l'atenció en alguna cosaconcreta. A més es considera que tenen unimpacte positiu en el nostre cervell i milloren la nostra disposició per a l’aprenentatge. En aquesta proposta us resumim algunes tècniques senzilles de relaxament per a que els alumnes les puguin practicar quan vulguin.