Batxillerat. Descobrint la impressió 3D

Descobrim la impressió 3D

Demaneu als alumnesque investiguin què és el moviment <em>maker</em>, i els conceptes i les tecnologies quehi estan relacionades, especialment la impressió en3D. Amb tota la informació que trobin hauran d'elaborar un arxiu digital derecursos recopilant enllaços, revistes, fotografies, vídeos... i reunir-los enun blog o <em>wiki</em> o bé compartint-los a <em>Google Drive</em>.