Batxillerat. Comunicació. Presentacions de 3 minuts

Batxillerat. Comunicació. Presentacions de 3 minuts

Us proposem una activitat perquè, amb una presentació de només 3 minuts, els alumnes cnvencin la resta de companys de comprin un paquet turístic. Així, a més de practicar la creativitat i l'origitnalitat, aprendran a administrar el temps i les emocions en la comunicació.<br />