Batxillerat. Comprensió lectora II

Quan un text perd el sentit

Aquesta activitat té l'objectiu que els alumnes s'adonin de la importància del context per a la comprensió d'un text. Us proposem que presenteu un mateix text als vostres alumnes però de maneres diferents. Així els nois i noies veuran la diferència (en termes decomprensió) entre disposar de tota la informació sobre un fet i tenir-ne nomésuna part.