Batxillerat Bicicleta

Regidors per un dia

Dinàmica destinada a parlar sobre els drets i les obligacions a l’hora de circular dins l’àmbit urbà que consisteix a demanar als alumnes que, en grups, prosin i defensin mesures per millorar la seguretat vial dels ciclistes a la seva ciutat.