Batxillerat. Afrontar els canvis

Coneixent les nostres emocions. Vénen canvis!

Aquesta activitat consisteix en l'elaboració del test TMMS-24 sobreestats emocionals. L'objectiu és que els alumnes coneguin millor el seu equipament emocional per afrontar contextos d'incertesa i fer front a l'estrès i les emocions negatives.