Batx. Diversitat cultural

El joc de rol "Bafa-bafa"

El desconeixement és un dels principals motius de conflicte entre cultures. Per tal que els nois i noies siguin conscients de fins a quin punt és indispensable esforçar-se en comprendre altres cultures si volem facilitar la convivència, els proposareu un joc de rol: dividireu la classe en dos grups, cadascun dels quals formarà part d'una cultura amb un codi de conducta i un llenguatge concret; sense saber res els uns dels altres, hauran d'interactuar entre ells amb objectius diferents. Aquesta pràctica també els servirà per experimentar com se sent una persona d'una cultura quan entra en contacte amb una cultura diferent de la seva.<br />